De gemeente Dordrecht is niet geselecteerd voor een proef waarbij handhavers in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 10 gemeenten uitgekozen voor de proef. Dordrecht had zich wel aangemeld, maar is niet geselecteerd.

De geselecteerde gemeenten voor deelname aan de pilot zijn Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuid West Friesland. Bij de selectie voor de pilot is onder andere gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.

Minister Grapperhaus: “We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan o.a. door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.”

Alle buitengewoon opsporingsambtenaren die deelnemen moeten voldoen aan de vereiste opleiding en training. Voordat in de geselecteerde gemeenten daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering van de pilot, moeten de boa’s starten met (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok. De evaluatie van de pilot zal worden uitgevoerd door het WODC. Los daarvan zal gedurende de looptijd van de pilot een begeleidingsgroep de voortgang van de pilot monitoren en waar nodig als vraagbaak (voor gemeenten) fungeren.

Handhavers in Dordrecht nemen sinds begin deze maand wel deel aan een andere proef. Op 2 november is namelijk gestart met een proef. Tot mei 2021 dragen zes handhavers een kleine, draagbare camera. Deze camera zit vast aan hun uniform.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.