De gemeente Dordrecht heeft besloten uit de Coöperatie ParkeerService te stappen. Dordrecht is in mei lid geworden van ParkeerService in de veronderstelling hiermee belangrijke stappen te kunnen zetten in de dienstverlening rond parkeren, waarbij met name het digitaliseren van vergunningen voor Dordrecht erg belangrijk was. Nu blijkt dat ParkeerService voorlopig niet in staat is de digitalisering voor Dordrecht te ontwikkelen ziet de gemeente zich genoodzaakt uit de coöperatie te stappen.

ParkeerService is een coöperatie waarvan 17 gemeenten lid zijn. Kort na de officiële toetreding van Dordrecht bleek dat ParkeerService er organisatorisch en financieel minder goed voor staat dan de gemeente was voorgehouden. Het bleek dat zowel de digitalisering van vergunningen als het uitbesteden van de meldkamer voorlopig niet door konden gaan. Omdat Dordrecht bij toetreding heeft besloten stap voor stap de samenwerking met ParkeerService aan te gaan, zijn de gevolgen van uittreding beperkt. Voor inwoners en parkerende bezoekers verandert er voorlopig niets.

Ondanks de uittreding is het werk dat in de voorbereiding van de samenwerking met ParkeerService is gestoken niet voor niets geweest. De gemeente wil in eigen beheer alsnog de digitalisering doorzetten. Dat lijkt te lukken, al leidt dat wel tot vertraging. Invoering van digitale vergunningen zal pas medio 2017 plaatsvinden en niet vanaf oktober 2016 zoals beoogd. Het bestaande vergunningensysteem blijft voorlopig in gebruik. Voor Dordtenaren met een parkeervergunning verandert er dus voorlopig niets.

De bezetting van de meldkamer zou worden uitbesteed via ParkeerService. De beslissing van de gemeente om uit ParkeerService te stappen betekent dat de bestaande situatie met een meldkamer in parkeergarage Veemarkt vooralsnog blijft bestaan. De geraamde maandelijkse besparing van € 25.000,- op het uitbesteden van de meldkamer wordt de komende periode niet gehaald. De gemeente kijkt naar mogelijkheden om deze uitbesteding alsnog op korte termijn te realiseren.