Honden in Dordrecht mogen alleen los in de aangewezen losloopgebieden en op hondenspeelvelden en behalve in de losloopgebieden overal in de bebouwde kom poep opruimen. Dat is de kern van het collegevoorstel hondenbeleid 2016-2020. Het voorstel gaat binnenkort naar de gemeenteraad ter besluitvorming.

De gemeente Dordrecht heeft al tientallen jaren vastgesteld hondenbeleid. Dit beleid is het afgelopen jaar opnieuw bekeken. Er is een intensief en interactief inspraakproces geweest. Veel hondenbezitters ergeren zich net als niet hondenbezitters aan de overlast van hondenpoep in de openbare ruimte.

De gemeente Dordrecht heeft bijna 119.000 inwoners waarvan ruim 5.000 hondenbezitters met in 2016 5.231 geregistreerde honden. Het relatief kleine aantal ingediende reacties van hondeneigenaren tijdens de officiële inspraakprocedure, legt het college uit als tevredenheid over het voorstel bij het overgrote deel van de hondenbezitters.

Hondenbezitters gaven in gesprekken in de wijken aan wel moeite te hebben met een ruimplicht in de losloopgebieden. Deze voorzieningen zijn vaak te groot om de hondenpoep makkelijk op te kunnen ruimen.
Voorwaarde voor naleving van de opruimplicht is de wens voor een prullenbak in de directe omgeving van de voorziening, zodat men niet te ver met de hondenpoep hoeft te lopen.

Hondenbezitters in de binnenstad gaven aan dat ze te weinig locaties hebben om hun hond los te laten lopen. In de Schoolstraat wordt een tijdelijk (10 jaar) speelveld voor honden ingericht. Dit speelveld kan vanaf april 2017 worden gebruikt.

De hondentoiletten worden opgeheven en ingezaaid met gras. Uiteraard mogen honden hier nog wel uitgelaten worden. Dit geldt ook voor de uitlaatstroken. Wel moet de hond hier aan de lijn en de poep worden opgeruimd. Op de speelvelden moest de hondenpoep als worden opgeruimd.