Foto: Gemeente Dordrecht / CJW ter Linde

Burgemeester Arno Brok van de gemeente Dordrecht is donderdag 6 oktober benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. De functie kwam vacant omdat de voorzitter, Bernt Schneiders, is gestopt als burgemeester van Haarlem. Eerder werd de Dordtse burgemeester al door het bestuur van het genootschap aanbevolen als nieuwe voorzitter.

Tijdens het NGB Najaarscongres in ‘s-Hertogenbosch kozen de Nederlandse burgemeesters voor Arno Brok als nieuwe voorzitter. Tevens is Brok onder andere voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ, voorzitter van de bestuursvereniging van de VVD en secretaris van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tijdens het congres werd afscheid genomen van Bernt Schneiders.

Eerder dit jaar stelde de ledenvergadering een profiel voor de voorzittersfunctie vast en werden de burgemeesters uitgenodigd om zichzelf of een andere burgemeester te kandideren. Nadien heeft het bestuur een aantal gesprekken gevoerd en nu dus de aanbeveling vastgesteld.