Foto: Google Streetview

Burgemeester Wouter Kolff is van plan om een tijdelijke sluiting op te leggen aan Café Scheffers aan de Groenmarkt in Dordrecht. Volgens de gemeente zijn er over een periode van een jaar meerdere overtredingen geconstateerd. De burgemeester wil daarom het café twee weken sluiten.

“Vanwege herhaaldelijke overlast is het café aan de Groenmarkt al geruime tijd in beeld bij de gemeente. Het café veroorzaakt veel overlast in de omgeving. De burgemeester is geduldig geweest en heeft een half jaar geleden met de exploitant gesproken in de hoop op verbetering. De exploitant moest vervolgens een door gemeente en politie goedgekeurd veiligheidsplan opstellen. Dat plan kwam er, maar regelmatig blijkt dat de exploitant zich niet aan dit veiligheidsplan houdt. De burgemeester neemt dit besluit nu na een zorgvuldige afweging.”, aldus de gemeente.

Na meerdere overtredingen begin dit jaar, zijn speciale afspraken gemaakt ter bescherming van de openbare orde in de omgeving. Zo is in het veiligheidsplan opgenomen dat er beveiliging aanwezig moet zijn op afgesproken momenten en dat bezoekers geen glaswerk op het terras mogen meenemen. Burgemeester Kolff: “Afgelopen weekend is wederom geconstateerd dat niet voldaan is aan het veiligheidsplan. Het vertrouwen in de exploitant is hierdoor beschadigd. Ik ben graag ruimhartig richting horecaondernemers, zeker in deze tijd. Maar na diverse dwangsommen voor geluidsovertredingen en het regelmatig niet nakomen van de afspraken op het gebied van veiligheid, is het nu echt even klaar. Ondernemers die hun zaken wel op orde hebben, verwachten ook dat de gemeente voor een eerlijk speelveld zorgt.”

Na het voornemen het café tijdelijk te sluiten, kan de exploitant een zienswijze indienen. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.