De wethouders van veertien gemeenten in Zuid-Holland doen per brief een beroep op het provinciebestuur om de culturele sector te ondersteunen. De wethouders onderschrijven daarmee de brandbrief die de directeuren van 24 schouwburgen en theaters onlangs aan de provincie hebben gestuurd. De wethouders willen voorkomen dat er door de Coronacrisis een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland.

De gemeentebestuurders wijzen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op het grote belang van cultuur. “Uit onderzoek van Atlas Nederlandse Gemeenten blijkt hoe belangrijk juist het culturele aanbod is voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen. Cultuur heeft niet alleen artistieke, en sociale waarde, maar is ook van grote economische betekenis, zeker in een tijd waarin regio’s nationaal en internationaal concurreren.”

De wethouders zijn trots op de culturele voorzieningen in de provincie. “Gemeenten hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, instellingen hebben op hun beurt geïnvesteerd in het vergroten van hun publieksbereik en in commerciële activiteiten. Deze gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad. Juist daarom is het een enorme tegenslag dat er door de Coronamaatregelen geen normale publieksactiviteiten mogelijk zijn. Juist voor een sector die het moet hebben van een zo groot mogelijk publiek zijn de mogelijkheden om binnen de voorzorgsmaatregelen voldoende inkomsten te halen volstrekt onvoldoende.”

De twaalf provincies hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij zich net als de minister verantwoordelijk voelen voor de culturele infrastructuur. “Wij gaan er van uit dat u die verantwoordelijkheid ook in daden om wilt zetten. Wij trekken als gemeenten graag samen met u en het Rijk op om de culturele voorzieningen in de regio overeind te houden.”

De brief is een initiatief van wethouder Piet Sleeking van Dordrecht. “Voorzieningen als Kunstmin en Energiehuis zijn zo belangrijk voor de stad. Ze trokken steeds meer publiek, en dan komt deze Coronacrisis er overheen. Alleen samen kunnen we de culturele sector redden.”

De andere ondertekenaars zijn de wethouders van cultuur van Albrandswaard, Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Gouda, Leiden, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Zoetermeer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.