De Dordtse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel voor de Bibliotheek van de Toekomst. Dat voorstel maakte de Bibliotheek AanZet samen met voormalig wethouder Bert van de Burgt en huidige wethouder Peter Heijkoop.

De Bibliotheek gaat de komende jaren verder veranderen naar een moderne informatiebibliotheek waar elke Dordtenaar terecht kan om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau. Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet: “We zijn blij dat de gemeenteraad onze toekomstvisie ondersteunt. De Bibliotheek is al enige tijd bezig te vernieuwen. Onze proeftuin, de Blauwe Kamer, is daar een goed voorbeeld van. Het laat zien hoe we met en voor de stad activiteiten organiseren. De komende jaren zullen nog meer veranderingen merkbaar zijn. We nemen de inwoners en organisaties van de stad mee in de stappen die we daarvoor gaan zetten.”

De dienstverlening van de Bibliotheek gaat al lang veel verder dan het uitlenen van boeken. Omdat nog niet iedereen kan meekomen in de samenleving, richt de Bibliotheek zich op het ontwikkelen van basisvaardigheden die aansluiten bij haar expertise. Door het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheid wordt de zelfredzaamheid van de Dordtenaren vergroot. Dat gebeurt nu al, en wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Mede omdat dit een belangrijke voorwaarde is om van de vernieuwde dienstverlening gebruik te kunnen maken.

Eerder dit jaar maakte de Bibliotheek AanZet een animatiefilmpje om uit te leggen wat de Bibliotheek van de Toekomst betekent. Bekijk het op de website van de Bibliotheek: www.debibliotheekaanzet.nl/toekomstdordrecht