De gemeente Dordrecht en alle schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de gemeente hebben donderdag 15 oktober een overeenkomst getekend voor de onderwijshuisvesting. De krachten worden gebundeld voor de vervanging, uitbreiding en nieuwbouw van alle schoolgebouwen van de aangesloten scholen. Ook het onderhoud en beheer van de scholen wordt in de toekomst wellicht gezamenlijk uitgevoerd.

Peter Heijkoop, verantwoordelijk wethouder voor onderwijs in Dordrecht: “Dit alles komt de kwaliteit van de schoolgebouwen ten goede. Belangrijk voor de Dordtse kinderen, want daar doen we het voor. Het motto van Vereniging Arcade Dordrecht, waar deze samenwerking is ondergebracht, is dan ook ‘Onderwijshuisvesting voor maximale ontwikkelingskansen’.”

Voor de schoolbesturen biedt deze samenwerking veel voordelen. De planning wordt beter op elkaar afgestemd: men is op de hoogte van elkaars plannen en wensen, waardoor ook de voorbereiding van bouwprojecten korter kan duren. Het bij elkaar brengen van de geldstromen biedt voordelen bij het doen van investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Voor de gemeente is het grote voordeel dat er financiële continuïteit is voor een lange periode.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.