Foto: Fabian de Bruijn

Inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt, op meer toepasbare innovatie en een beter gebruik en toegankelijkheid van de rivieroevers. Hiervoor gaan bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen in de regio nauw samenwerken. Dit staat in de Regio Deal die de Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland met het Rijk hebben ondertekend.

In het hele gebied gaan resultaatgerichte, regionale en lokale projecten van start. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. Met de aanpak is een bedrag van minimaal 45 miljoen euro gemoeid. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt dat bedrag met 22,5 miljoen euro. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij.

Het thema ‘dynamische oevers’ met een investering van 11,8 miljoen euro gaat over beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers. Bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen en zo ruimte aan oevers te creëren voor kwalitatief hoogwaardige woningbouw en voorzieningen die uitnodigen om naar die plek te komen, er te verblijven en de (getijde)rivier te beleven. Voorbeelden zijn het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, het Nedstaalterrein in Alblasserdam, de IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam en het Veerplein in Zwijndrecht.

Het thema ‘stimuleren van toepasbare innovatie’ met een investering van 4,5 miljoen euro richt zich onder meer op de samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven vraagt om sterke, innovatieve toepassingen die zorgen voor een schonere en een gezondere leefomgeving. Bedrijven en onderwijs gaan daarom met roadmaps aan de slag om de innovatiekracht van de regio vergroten. Er komt ook een Maakfabriek voor start- en scale-ups op campus Leerpark in Dordrecht. Daar gaan studenten en MKB-bedrijven innovatieve ideeën verder brengen.

Het derde thema richt zich op ‘het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs’. In dit thema wordt 6,2 miljoen euro geïnvesteerd. Met de Dordrecht Academy komt er hoger onderwijs in de regio, bedoeld om hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden. In Gorinchem wordt toegewerkt naar een Innovatie- en afstudeercentrum voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsontwikkeling en mogelijkheden voor om- bij- en nascholing (Leven Lang Ontwikkelen). Ook start een aanpak om mensen met langdurige afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen.

Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Deze partijen voeren het plan uit en hebben bepaald welke projecten een bijdrage vanuit de Regio Deal ontvangen. Bij indiening van het plan hebben partijen ook het belang van ‘investeren in mensen’ voor deze regio onderstreept. “Daarom is deze Regio Deal voor ons ook zo belangrijk”, stelt voorzitter Regio Drechtsteden, Wouter Kolff. “We willen namelijk dolgraag kansen vergroten voor iedereen die hier woont, werkt, recreëert, op school zit of een bedrijf of organisatie runt. En we gaan voor resultaat. We zijn dan ook heel blij met de steun van het Rijk als impuls voor onze regionale ontwikkeling. Iedereen mag namelijk weten: deze regio is relevant, we doen ertoe, en als maritieme topregio hebben we iets bijzonders te bieden.”

De aanpak moet ervoor zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen 5 jaar een omslag maakt. Anne Koning, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland vindt het een opsteker dat de gemeenten de handen ineen hebben geslagen: “Clusters van sterke bedrijven gaan investeren in samenwerken, innovatie en menselijk kapitaal. Daarmee bieden zij voldoende en passende werkgelegenheid bieden aan de regio. Tel daarbij op dat er wordt gewerkt aan een gebied waar het goed wonen en recreëren is, klimaatbestendig ingericht en waar culturele voorzieningen en bereikbaarheid meegroeien. Het resultaat is een gebied waarin de welvaart in alle opzichten verder zal verbeteren.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.