Foto: Google Earth

Het Drechtstedenbestuur (DSB) heeft een besluit genomen over het pakket aan bezuinigingsmaatregelen waarom de Drechtraad vorig jaar gevraagd had. De Drechtraad wilde voor 5 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen zien.

Het DSB presenteert nu een bezuinigingspakket van 2 miljoen euro in het Sociaal Domein. Eerder is al over 2,1 miljoen euro besloten door vooral te bezuinigen op andere regionale taken voor de gemeenten. De resterende 0,9 miljoen euro willen gemeenten opbrengen door individuele afspraken te maken over de manier waarop het restant van de taakstelling wordt ingevuld (lokaal maatwerk).

De maatregelen hebben betrekking op zorg, minima, werk en inkomen. Het gaat om het stoppen met adviseurs geldzaken die inwoners helpen met alle vragen rond financiĆ«n, een lagere bijdrage voor de collectieve aanvullende zorgverzekering, minder budget voor werkgevers om inwoners vanuit de uitkering aan te nemen, het invoeren van een eigen bijdrage voor individuele begeleiding/dagbesteding, het beperken van de beschikbaarheidsuren van de Drechthopper en de voorziening alleen voor 75+’ers met een mobiliteitsbeperking beschikbaar te stellen.

Peter Heijkoop en Pieter Paans, binnen het Drechtstedenbestuur verantwoordelijk voor het Sociaal Domein: “Zoals afgesproken hebben we een zorgvuldig proces doorlopen met alle zeven gemeenten en onze maatschappelijke partners. Daar is dit pakket uit voortgekomen. Het was een worsteling, maatregelen treffen mensen in deze tijd mogelijk harder. Dat maakt dit besluit extra ingewikkeld.” Peter Verheij, portefeuillehouder financiĆ«n binnen het DSB zegt: “Door oplopende kosten in het sociaal domein staat de betaalbaarheid onder druk. Met dit pakket geven we op een verantwoorde manier invulling aan de opdracht van de Drechtraad om tot kostenbeperking te komen.”

Op 2 juni vergadert de Carrousel en op 7 juli neemt de Drechtraad een besluit over het bezuinigingspakket.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.