Dinsdagavond 1 november vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in cultureel centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over de regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.

Deze Drechtstedendinsdag begint met een themabijeenkomst ‘Circulaire economie’ van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze themabijeenkomst neemt de heer R. Piechocki (Senior Business Development duurzaamheid bij Rabobank Nederland) de raadsleden en bestuurders mee in de wereld van de ‘circulaire economie’.

Circulaire economie is een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige systeem, waarin afgedankte producten worden vernietigd en zo een belasting vormen voor het milieu. Er is aandacht voor de leerpunten en toekomstperspectieven voor Nederland en wereldwijd en hoe wij in de Drechtsteden kunnen bijdragen.

Om 19.35 uur start de vergadering van de Drechtraad. Daarna vinden vanaf 20.40 uur de drie carrousels Bestuur en Middelen, Sociaal en Fysiek plaats. Carrousel Bestuur en Middelen is een informerende bespreking over de opzet van de voortgangsrapportage en bestuurlijke jaarplanning (als aanvulling op een eerder rapport: het Kompas).

Carrousel Sociaal vergadert over vier onderwerpen: raadsinformatiebrief Evaluatie Minimabeleid 2016, wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden in relatie tot maximering woningaanpassingen, aanmerken detacheren als algemeen belang en de raadsinformatiebrief Aanpak toeleiding van jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie.

Carrousel Fysiek staat dit keer in het thema van spoorveiligheid. Naast een thematafel over dit onderwerp, staat ook de raadsinformatiebrief ‘Actualisatie strategische aanpak spoorveiligheid’ op de agenda. Tenslotte een informerende bespreking over het persbericht ‘MKB-Katalysatorfonds steunt innovatie voor schonere binnenvaart’.

Meer informatie op www.drechtraad.nl. Heeft u vragen? Stuur ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl