e eerste ontwerpen voor de nieuwe speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de buurten Buitenuitbreiding Oost, Middenveer, Vogelbuurt-Noord en Winklerplein in Sliedrecht zijn vastgesteld door het college van B&W.

De ontwerpen hangen ter inzage in de hal van het gemeentekantoor van de gemeente Sliedrecht en staan op www.sliedrecht.nl. De inspraakperiode loopt tot en met 1 februari 2017. Met het vaststellen van de ontwerpen worden de eerste stappen gezet in het opknappen en vernieuwen van alle speelplekken in Sliedrecht. Hier wordt vijf jaar voor uitgetrokken, waarbij iedere buurt aan de beurt komt.

Op 26 oktober en 2 november 2016 zijn op centrale plekken in de buurten de ontwerpen gepresenteerd. Buurtbewoners konden hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Tijdens de inspraakperiode kunnen reacties op de vastgestelde ontwerpen gemaild worden naar speelplekken@sliedrecht.nl of via een brief verzonden worden naar Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Wat betreft de skatebaan in het Burgemeester Feitsmapark is besloten om een combinatie te maken tussen een nieuwe skatebaan en een sportieve ontmoetingsplek. Dit komt tegemoet aan de wensen van zowel omwonenden als kinderen, die respectievelijk een skatebaan en een sportieve ontmoetingsplek wilden.

De herinrichting van speelplekken is een uitwerking van het ‘Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte’ dat op 10 mei 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. In vijf jaar worden buurt voor buurt de speel- en sportplekken opgeknapt. In juni van dit jaar hebben alle kinderen tot en met 12 jaar in de buurten in een enquête aangegeven welke speelfuncties ze graag terug zouden zien op de speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Eind juli 2016 is aan vier leveranciers gevraagd ontwerpen te maken voor 22 speel- en sportplekken en de ondergrond van de voetbalkooi onder het viaduct Stationsweg. In de ontwerpen is rekening gehouden met het uitvoeringsbeleid, de uitslag van de enquête, kwalitatieve eisen aan speeltoestellen en valondergronden en de toekomstverwachting van de huidige speel- en sporttoestellen.