Op vrijdag 2 december om 17.00 uur zullen 15 statushouders in Dordrecht een Participatieverklaring ondertekenen. Het gaat om de eerste 15 statushouders die vooruitlopend op dit verplichte onderdeel van de Inburgeringscursus in het bijzijn van burgemeester Arno Brok de verklaring zullen tekenen.

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Vooruitlopend hierop bieden gemeenten workshops aan vluchtelingen aan die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente zijn komen wonen. Door het tekenen van de verklaring tonen de statushouders hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan bij te dragen.

In opdracht van de gemeente Dordrecht verzorgt VluchtelingenWerk workshops voor statushouders met uitleg over de Nederlandse samenleving en de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie en over de grondwet van Nederland. Zo wordt onder andere gesproken over de manier van reageren in Nederland op allerlei situaties. Bijvoorbeeld hoe je reageert als je buurman ’s avonds laat harde muziek aan heeft en wat in Nederland een gangbare reactie is in een dergelijke situatie. Ook op andere onderwerpen rondom de kernwaarden en grondwet wordt ingegaan.

Na afloop van deze workshops zullen op vrijdag 2 december de statushouders in het bijzijn van burgemeester Brok de participatieverklaring ondertekenen.

VluchtelingenWerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die begeleiding biedt aan vluchtelingen in Dordrecht om hen te helpen een nieuw bestaan op te bouwen.