Voor de elfde keer op rij organiseert de sectie Letteren van de Stichting Culturele Raad Papendrecht het Groot Papendrechts Dictee. Dit dictee vindt plaats op woensdag 9 november in zalencentrum De Palm, te Papendrecht.

Het Groot Papendrechts Dictee, jarenlang geschreven door dichter en lid van de sectie Letteren Hans Verzijl, is nu voor het eerst gemaakt door de Papendrechtse schrijfster Bianca Nederlof. Behalve inwoners uit de Drechtsteden kunnen nu ook inwoners uit de Alblasserwaard meedoen. Er is één categorie: 16 jaar en ouder. Uiteraard zijn er ook deze keer weer mooie prijzen te winnen! De zaal is met zestig deelnemers vol. En vol is helaas echt vol. U kunt zich aanmelden bij Wendy van der Hoeven via 078-7706308 of stuur een mail naar w.vdhoeven@papendrecht.nl. U wordt verzocht uw naam, leeftijd, geslacht en uw adres op te geven. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegestuurd.

De toegang/deelname is geheel gratis en bovendien krijgt elke deelnemer twee consumptiebonnen voor koffie, thee of frisdrank. Indien u niet aan het dictee wilt deelnemen maar wel graag toeschouwer bent, is dat ook mogelijk. De deuren van zalencentrum De Palm openen om 19.30 uur, om 20.00 uur start het dictee.