De provincie Zuid-Holland stelt ruim €5 miljoen beschikbaar voor het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen de zogenoemde erfgoedlijnen. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2017’. De Waterdriehoek Kinderdijk/Dordrecht/Biesbosch is één van de erfgoedlijnen in de provincie.

De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. Dit vraagt om het zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed voor inwoners van de provincie, liefhebbers en toeristen. De provincie richt zich daarbij op groepen monumenten die aan één geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of trekvaart) en één verhaal vertellen. Zuid-Holland kent 7 erfgoedlijnen. Rondom elke erfgoedlijn is een netwerk ontstaan van belanghebbenden; de zogenaamde erfgoedtafels. Deze erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun erfgoedlijn.

De erfgoedtafels is gevraagd om de voorgedragen projecten kritisch te beoordelen op hun bijdrage aan het gezamenlijke streefbeeld van de tafel. De erfgoedtafels zijn in 2016 gestart met de aanscherping van hun streefbeeld en bijbehorend afwegingskader voor de projecten. Zo heeft de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee ervoor gekozen om sterker in te zetten op de kwaliteitsverbetering van de havenkanalen. In de periode 2017-2020 zullen de erfgoedtafels de kwaliteitsslag verder doorvoeren.