Doordat er geen vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 mogen rijden, is het drukker op de snelwegen in onze regio. De A16 en A15 zijn een omleidingsroute, maar ook op de N3 is de drukte met vrachtwagens toegenomen.

Hierdoor ontstaan op de snelwegen sneller en langere files. Ook ontstaat er veel (geluids)overlast voor weggebruikers en omwonenden en zijn bedrijven en voorzieningen minder goed bereikbaar.

De verwachting is dat na de herfstvakantie de drukte op de wegen toe zal nemen. Tevens is de kans op slecht weer groter, daarmee ook de kans op ongelukken. Uit voorzorg wordt de verkeerssituatie op de wegen goed in de gaten gehouden en zet Rijkswaterstaat extra bergers en weginspecteurs in om de weg zo snel mogelijk vrij te maken bij ongelukken.

Begin december moeten de reparatiewerkzaamheden aan de Merwedebrug op de A27 klaar zijn. Tot die tijd zal de overlast op en rond de N3, A15 en A16 waarschijnlijk blijven bestaan.