Een fijnstofzuiger bij een tunnel heeft een merkbaar positief effect op de luchtkwaliteit in de directe omgeving van de tunnel. Dat blijkt uit de proef met een innovatieve fijnstofzuiger bij de Noordtunnel in Alblasserdam. Rond de dichtstbijzijnde woningen op 100 meter van de tunnel is het effect grotendeels verdwenen. Daarom wordt niet verder geïnvesteerd in luchtreiniging in de Noordtunnel.

De proef en een daarmee samenhangend onderzoek zijn uitgevoerd op initiatief van de gemeente Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Gebleken is dat de techniek die is ontwikkeld door ENS Clean Air Solutions prima werkt. De verontreinigde lucht uit de tunnel is dankzij de stofzuiger 70 tot 90 procent schoner. Nader onderzoek moest uitwijzen of opschaling van de reinigingsinstallatie ook leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Alblasserdam. Dat zou een positief effect kunnen hebben op de gezondheid van de inwoners. Omdat de schone lucht zich al snel weer mengt met minder schone lucht buiten de tunnel blijkt het effect bij de dichtstbijzijnde woningen in Alblasserdam verwaarloosbaar.

“Slechte luchtkwaliteit is een probleem waarmee we allemaal te maken hebben. Er is nog niet genoeg kennis om dit probleem op te lossen”, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Gezond en Veilig). “Daarom hebben we hier samen de handschoen opgepakt. Door te experimenteren ontdekken we wat werkt en wat niet. Zo komen we allemaal vooruit”. Wereldwijd wordt maar heel weinig onderzoek gedaan naar fijnstof in tunnels en mogelijke oplossingen daarvoor. Dat maakt de proef bij de Noordtunnel volgens de provincie waardevol. De resultaten komen wellicht van pas bij vlakbij woningen gelegen tunnels in binnensteden.

Bij het bepalen van de effecten op gezondheid wordt gekeken naar de langdurig gemiddelde luchtkwaliteit. Voortdurende belasting van de longen met licht verontreinigde lucht leidt op termijn tot veel meer gezondheidsschade en eerder overlijden dan kortere pieken van hoge verontreiniging. Uit de doorrekening van de resultaten blijkt dat fijnstofreiniging bij de Noordtunnel geen effect heeft op de langdurig gemiddelde luchtkwaliteit. Wel zijn er positieve effecten te zien op kortdurende verhoogde concentraties aan fijnstof. Het verlagen van deze pieken met luchtverontreiniging kan leiden tot minder acute klachten en ziekenhuisopnames.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.