Scheepsbouwer IHC uit Kinderdijk betaalt de uitzendkrachten op de scheepswerf structureel te weinig. Een uitzendkracht is voor IHC 26 procent goedkoper dan een medewerker in vaste dienst. Het verschil via onderaannemers loopt op tot 31,5 procent, zo blijkt uit FNV-onderzoek.

Marry van der Stel, bestuurder FNV Metaal: ‘IHC bespaart bewust op personeelskosten. Niet alleen de uitzendkrachten lopen daardoor veel geld mis, maar ook worden collega’s concurrenten van elkaar. Aan deze race naar beneden moet zo snel mogelijk een eind gemaakt worden.’ Van der Stel: ‘De lonen uit de cao Metalektro worden niet betaald, de toeslagen voor zwaar werk krijgen uitzendkrachten al helemaal niet en ook liggen de lonen onder de hogere loonschalen van IHC. Als je als uitzendkracht ook nog in een te lage functie bent ingedeeld en je geen extra vergoedingen krijgt voor zwaar werk, loopt het verschil nog verder op.’

Als lonen voor gelijk werk niet gelijk liggen, worden werknemers elkaars concurrenten in plaats van elkaars collega’s. Het is dan voor een bedrijf gunstiger om echte banen te schrappen en uitzendkrachten aan het werk te houden. IHC doet ook mee aan de race naar beneden. Voor werk dat tot de ‘core business’ behoort van de werf, worden onderaannemers ingehuurd die met grote groepen uitzendkrachten komen. Echte banen maken daardoor plaats voor uitzendwerk, voor structureel werk. Marry van der Stel: ‘IHC gebruikt contracting als een schijnconstructie om beloningsafspraken te omzeilen. Bij de huidige reorganisatie waarbij banen dreigen te verdwijnen, moet eerst de flexibele schil worden afgebouwd, voordat er gedwongen ontslagen gaan vallen.’

Opvallende uitkomst uit het onderzoek is het verschil van betaling tussen Nederlandse en buitenlandse uitzendkrachten. Waar Nederlandse uitzendkrachten qua uurloon nog redelijk worden beloond, krijgen buitenlandse uitzendkrachten een veel lager uurloon. Ook draagt IHC voor hen veel minder premies af, waardoor de Nederlandse schatkist geld misloopt. De FNV wil afspraken maken over gelijk loon voor gelijk werk en blijft toezien op de naleving van gemaakte afspraken.