Tussen 10 en 12 augustus 2016 is bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht 2730 kg formaldehyde geëmitteerd. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft namens de provincie Zuid-Holland aan TNO verzocht de berekende hoeveelheid formaldehyde die is vrijgekomen te beoordelen. Aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is gevraagd te adviseren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de emissie.

TNO bevestigt dat de onderliggende berekeningen waarmee de grootte van de emissie is bepaald, correct zijn uitgevoerd. De DG&J concludeert op basis van het definitieve rapport dat door de emissie voor de omwonenden geen nadelige gezondheidseffecten op de langere termijn te verwachten zijn en het risico op kanker verwaarloosbaar klein is. Ook concludeert de DG&J dat de meeste omwonenden naar verwachting niets gemerkt hebben van de formaldehyde lozing, mogelijk hebben enkele omwonenden tijdens de lozing formaldehyde kunnen ruiken en mogelijk hebben enkele omwonenden tijdelijk lichte irritatie van ogen of luchtwegen ondervonden.

DuPont heeft naar aanleiding van het incident het rapport ‘Onderzoek naar de DuPont Dordrecht formaldehyde emissie augustus 2016’ opgesteld. Een verspreidingsberekening van extern ingenieursbureau Antea maakte onderdeel uit van het rapport. Op 30 september 2016 heeft OZHZ het rapport ontvangen en beoordeeld in samenspraak met de DCMR milieudienst Rijnmond, DG&J en het RIVM. Naar aanleiding van aanvullende vragen en het verzoek van OZHZ om een tweede verspreidingsberekening heeft DuPont op 20 oktober 2016 de definitieve rapportages ingediend. Het rapport van Antea is aangepast en Buro Blauw heeft een tweede verspreidingsberekening gemaakt. Beide verspreidingsberekeningen zijn beoordeeld door OZHZ. Tevens is TNO gevraagd om te controleren of de door DuPont genoemde hoeveelheid geëmitteerde formaldehyde correct is berekend. Aan DG&J is gevraagd te adviseren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de emissie. Het onderzoek naar eventuele risico’s voor omwonenden als gevolg van het formaldehyde incident is met de adviezen van TNO en de DG&J afgerond.