De gemeente Dordrecht mag doorgaan met het werk aan de oever van het Wantij, nabij de Prins Hendrikbrug. Om de oever te versterken moeten daar 28 bomen worden gekapt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bezwaren van de Stichting Wantij ongegrond verklaard. Het college doet dat op advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Het gaat om werkzaamheden tussen Villa Augustus en de Prins Hendrikbrug. De bestaande oeverbescherming is aangetast door de bomen die tussen de stenen zijn opgekomen. De gemeente wil de oever herstellen met het oog op de veiligheid. Op de oever komt een openbaar wandelpad. Het monumentale elektriciteitsgebouw zal worden verbouwd tot appartementencomplex. De gemeente wil 15 nieuwe bomen planten die niet in de oever staan.

De gemeente baseert zich bij de plannen op de adviezen en rapporten van het Natuurwetenschappelijk Centrum (NWC) en Iv-Infra. Het NWC heeft enkele keren onderzoek gedaan naar de planten en dieren die voorkomen in het gebied. Iv-Infra heeft de kwaliteit van de oever onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar mogelijkheden om bomen te behouden. Op grond daarvan wil de gemeente 9 bomen laten staan.

De stichting Het Wantij is tegen de kap omdat er volgens haar te weinig rekening is gehouden met de natuurwaarden in het gebied. Ook meent de stichting dat de oever wel sterk genoeg is. De stichting trekt de rapporten van het NWC en Iv-Infra in twijfel omdat deze niet deskundig en objectief zouden zijn. Stichting het Wantij heeft onderzoek laten doen door bureau Vertigo.

De bezwaarschriftencommissie wijst alle bezwaren van de hand. Volgens de commissie heeft het college een goede belangenafweging gemaakt. De oeverveiligheid mag voorop staan, de natuurwaarde van de huidige bomen is beperkt, en wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen. De rivierrombout, een bijzondere libellesoort, komt in dit gebied niet voor. De commissie oordeelt dat NWC en Iv-Infra deskundig zijn en twijfelt niet aan de waarde van de rapporten.

Het college heeft nu voor de tweede keer de bezwaren tegen de kap ongegrond verklaard, eerder gebeurde dat in oktober. In november oordeelde de rechtbank Rotterdam in kort geding dat er nog niet gekapt mocht worden. Voor de rechtbank was niet duidelijk of er een zorgvuldige belangenafweging had plaatsgevonden. Daarom moest het college een nieuwe beslissing nemen over de bezwaren van de stichting.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.