Foto: Gorinchem Citymarketing

De gemeente Gorinchem sluit zich aan bij Deal Drecht Cities. Deal (Stichting Drechtsteden Economische Acquisitie Loket) is opgericht om bedrijven te ondersteunen en te adviseren die willen investeren en/of uitbreiden in de Drechtsteden. Daarnaast richt Deal zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat en het promoten van de Drechtsteden als optimale vestigingsplaats voor bedrijven.

De organisatie en de gemeente Gorinchem hebben afspraken gemaakt over een nauwere samenwerking. Wethouder Joost van der Geest en Deal-directeur Martin Bloem hebben daartoe een overeenkomst gesloten. De samenwerking heeft met name betrekking op de maritieme sector. Deze bedrijfstak is zowel voor de Drechtsteden als voor Gorinchem van groot economisch belang.

Door de nieuwe afspraken sluit Gorinchem automatisch aan bij het bredere initiatief ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’. De samenwerking met Gorinchem kreeg eerder al vorm in een gezamenlijke aanvraag voor de Regiodeal. Deze werd onlangs door het Rijk gehonoreerd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.