Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil vijf nieuwe basisscholen bouwen in het dorp. Het college heeft hiervoor plannen gemaakt. Deze plannen worden op 20 januari besproken in de commissie WOS, waarna de gemeenteraad op 3 februari zal beslissen over het plan.

Ontwikkelingen in het basisonderwijs in de gemeente hebben het noodzakelijk gemaakt dat er opnieuw naar de onderwijshuisvesting wordt gekeken. Aan de ene kant van de gemeente zijn er te veel lokalen, die ook nog eens verouderd zijn. Aan de andere kant van de gemeente staat een schoolgebouw waar het onderwijs lokalen te kort komt.

“Veel schoolgebouwen zijn behoorlijk oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De scholen zijn al tussen de 40 en 60 jaar in gebruik. We willen dat alle leerlingen kunnen leren in gebouwen met een goed binnenklimaat, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ruimtes waar het prettig verblijven is,” aldus wethouder Flach.

Samen met de scholenbesturen heeft de gemeente meerdere scenario’s uitgewerkt. Daarbij werd rekening gehouden met verwachte leerlingaantallen (krimp en groei) in de komende jaren en ontwikkelingen in het onderwijs, waar steeds vaker gezocht wordt naar samenwerking of integratie met bijvoorbeeld opvang en zorg.

De vijf nieuwe schoolgebouwen moeten in totaal ruim 18 miljoen euro gaan kosten. Een deel van de bouw moet bekostigd worden met woningbouw, dat op plekken kan komen waar kleinere schoolgebouwen gebouwd worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.