De gemeente Sliedrecht start op 1 januari 2017 met het aanbieden van kleinschalige dagbesteding met leerwerkplekken in het gemeentekantoor van Sliedrecht. Hiervoor ondertekent wethouder Aldrik Dijkstra op donderdag 1 december om 16:00 uur een samenwerkingsovereenkomt met de Sliedrechtse stichting Sterk@Werk.

Met het aanbieden van leerwerkplekken wil het college van B&W een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Participatiewet, die als doel heeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk te laten vinden. Daarmee wil het college een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Sliedrecht, zodat zij gestimuleerd worden om ook leerwerkplekken aan te bieden.

Er wordt gestart met leerwerkplekken in de keuken, kantine en vergaderservice. Gemeente Sliedrecht en Sterk@Werk bekijken samen welke andere taken eventueel binnen de leerwerkplekken belegd kunnen worden.

Sterk@Werk is een kleinschalige vorm van dagbesteding voor jongeren met een beperking tussen de 16 en 30 jaar. Sterk@Werk neemt deze jongeren aan de hand en begeleidt hen gedurende de werkzaamheden die zij verrichten op één van de werkplekken. Het doel dat Sterk@Werk nastreeft is: ‘ Ontwikkeling van hun vaardigheden en mogelijkheden in echte werkomgevingen, met als eventueel resultaat uitstroom naar een bedrijf.’