De afgelopen dagen zijn er berichten verschenen over verhoogde concentraties PFOA, ook bekend onder de naam C8, in het drinkwater van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Drinkwaterbedrijf Oasen en RIVM hebben onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de concentraties PFOA in drinkwater wel verhoogd zijn geweest, maar dat de gezondheidskundige grenswaarde op geen enkel moment is overschreden.

De gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht vinden dit geruststellend, want het onderzoek wijst uit dat er geen sprake is geweest van een risico voor de gezondheid. “Toch vinden we het een ernstige en kwalijke zaak dat een bedrijf jarenlang stoffen heeft geloosd die slecht zijn voor de gezondheid. Dankzij de zuivering van het water is de concentratie van PFOA in het drinkwater aanmerkelijk verlaagd. Maar dat laat onverlet dat deze stof niet door lozingen in het drinkwater terecht had mogen komen.”, zo schrijven de gemeenten in een gezamenlijke verklaring.

Bekend is dat de Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht in het verleden afvalwater op de Merwede heeft geloosd waarin PFOA aanwezig was. Dit rivierwater werd gezuiverd tot drinkwater. RIVM heeft de concentraties van PFOA in bloedserum van inwoners berekend. Het drinken van kraanwater heeft volgens deze berekeningen niet geleid tot overschrijding van de veilige waarde in bloedserum.