De bloedafnames die door de GGD ZHZ op verzoek van het RIVM, ten behoeve van het bloedonderzoek PFOA -steekproefsgewijs- zijn uitgevoerd onder inwoners van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, zijn naar tevredenheid verlopen. Van de uitgenodigde omwonenden nam 63% deel aan het steekproef bloedonderzoek en van de controlegroep was dat 37%. Gemiddeld is dat een opkomst van 57 %.

In de periode van 5 september tot en met 9 november 2016 is op elf dagen en op een aantal verschillende locaties, bij geselecteerde bewoners, een bloedmonster afgenomen ten behoeve van het steekproefonderzoek. Het onderzoek was opgezet om te weten te komen of de hoeveelheid PFOA in het bloed van omwonenden van DuPont/Chemours overeenkomt met wat het RIVM verwacht op basis van de berekeningen.

Voor het onderzoek was het van belang dat mensen mee zouden doen die op verschillende afstanden van de fabriek wonen. Uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht werden in totaal 667 mensen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het bloedonderzoek vindt plaats bij bewoners die lange tijd in een gebied rond de fabriek hebben gewoond en –ter controle- ook bij mensen die daar nog niet zo lang of juist ver vandaan wonen.

In totaal werd bij 382 mensen bloed afgenomen. Na de bloedafname werd aan de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. De antwoorden op de vragen helpen de GGD en het RIVM om de resultaten van het bloedonderzoek beter te kunnen beoordelen. Het RIVM en de GGD ZHZ zijn tevreden over de opkomst.

Het RIVM is de komende maanden bezig met de analyse van de resultaten van het bloedonderzoek. Deelnemers die hebben aangegeven hun individuele testresultaten te willen ontvangen, krijgen deze medio april 2017 per post toegestuurd. Op dat moment zullen ook de overkoepelende resultaten van de steekproef en van het literatuuronderzoek naar de effecten van PFOA op de gezondheid van mensen bekend zijn.