Donderdag 15 december 2016 ontving Rob Groene als blijk van waardering en erkentelijkheid van de gemeente en de Papendrechtse gemeenschap bij zijn afscheid als raadslid de gouden gemeentespeld.

Groene heeft zich vanaf zijn installatie op 16 maart 2006 als raadslid voor het PAB in brede maatschappelijke zin voor de gemeente en de Papendrechtse gemeenschap zeer verdienstelijk gemaakt. Hij was in die periode lid van de raadscommissie Regionale zaken, Economie en Financiën, vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke regeling Willem de Zwijger College, lid van de Drechtraad, lid van de Rekenkamercommissie, plaatsvervangend lid van de raadscommissie Ruimte en lid van de raadscommissie Ruimte.

Hij gaat na zijn afscheid als raadslid verder als duo-raadslid. De gouden gemeentespeld kreeg Rob Groene opgespeld tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016.