De algemene graven gelegen op vak H, op de begraafplaats Munnikensteeg in Zwijndrecht, zijn aan het verzakken. Daarom wordt vanaf 30 januari 2017 groot onderhoud verricht om de graven op te hogen.

Per graf wordt het gedenkteken tijdelijk van het graf gehaald, waardoor ophoging met zo’n 30 cm zand kan plaatsvinden. Daarna wordt het gedenkteken terug geplaatst, waarbij kleine loszittende delen direct met specie of kit worden vastgezet. De aannemer Victor & Wijtman voert de werkzaamheden uit. Zij nemen vooraf foto’s van het graf en bepalen met behulp van speciale apparatuur de exacte locatie van het graf. Hierdoor kan het gedenkteken na de ophoging op de juiste plek terug worden geplaatst. De werkzaamheden zijn rond 17 februari 2017 afgerond.

Via een brief zijn alle contactpersonen van de graven over het onderhoud geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met team Begraafplaatsen, via het telefoonnummer (078) 770 36 02.