Handhaving in de gemeente Dordrecht wordt sinds 1 oktober uitgevoerd door Handhaving Support BV. Op 16 juni ondertekenden de gemeente Dordrecht en het bedrijf een contract met als doel verdere professionalisering en flexibilisering van de Handhaving in de openbare ruimte te realiseren. De gemeente Dordrecht blijft opdrachten geven in de toekomst.

De gemeente Dordrecht besteed de handhavingstaken grotendeels uit aan Handhaving Support BV, een particulier bedrijf dat inmiddels al in tientallen gemeenten actief is op het gebied van detachering, opleidingen en advies in de handhaving. Tot oktober voerde het gemeentelijke bedrijf Toezicht de handhavingstaken uit. Volgens de gemeente blijft het bestrijden van overlast prioriteit, verbetering van leefbaarheid en veiligheid blijft het doel.

In de aanloop naar de samenwerking heeft een aanbestedingsproces plaats gevonden. Handhaving Support is daarbij als beste uit de bus gekomen. Belangrijk voor de gemeente Dordrecht is dat het bedrijf veel ervaring heeft en flexibel kan inspringen op de inzet die gevraagd wordt door het jaar heen. Daarnaast biedt het familiebedrijf een goede werkplek aan de medewerkers van Dordrecht die overstappen naar deze nieuwe werkgever. Vertrouwd, met aandacht voor de medewerkers.