Regionaal Archief Dordrecht schenkt in de expositie ‘800 jaar Dordtenaren in VERZET’ aandacht aan een aantal thema’s uit de Dordtse geschiedenis. De expositie is te zien in de tijdelijke tentoonstellingsruimte in Het Hof van Nederland.

Het Regionaal Archief Dordrecht heeft de expositie opgezet ter gelegenheid van 800 jaar stadsrechten voor Dordrecht. Het jubileum wordt dit jaar op verschillende manieren gevierd in de stad.

In de tentoonstelling wordt in een negental verhalen een beeld geschetst van verzet door Dordtse burgers door de eeuwen heen. Aan de orde komen het beleg van 1418, de Opstand in 1572, de gebroeders De Witt, de Patriottentijd, de meidagen van 1940, het verzet in de Tweede Wereldoorlog, de sanering van de binnenstad, de vrouwenbeweging en de gifwijk op De Staart. Waar mogelijk wordt ook een verband gelegd met de actualiteit.

De expositie is gratis toegankelijk voor inwoners van Dordrecht. Het is de bedoeling dat Het Hof van Nederland de komende jaren meer thema’s uit de geschiedenis van Dordrecht gaat belichten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.