Foto: Waterschap Rivierenland

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 27 november de begroting 2021 definitief vastgesteld. In de begroting staat wat het waterschap in 2021 wil uitgeven om aan haar taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Voor huishoudens stijgen de waterschapslasten in 2021 met circa 1 euro per maand. In de regio Drechtsteden vallen Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Het waterschap zorgt in haar werkgebied onder andere voor veilige dijken, voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater en zuivering van afvalwater.

Voor een huishouden nemen de waterschapslasten in 2021 toe met 3,2 procent ten opzichte van 2020. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 332 euro, dit is circa 10 euro meer dan in 2020. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt 472 euro, dit is circa 14 euro meer dan in 2020. De aanslag is hoger dan in de rest van het gehele werkgebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.