Foto: HVC

HVC heeft diverse meldingen gekregen over mensen die zich voordoen als HVC-medewerker en aan de deur contracten willen verkopen voor het reinigen van containers. De mensen die aan de deur staan, zijn geen medewerkers van HVC en kunnen zich ook niet als zodanig legitimeren.

HVC voert uitsluitend werkzaamheden uit in opdracht van de gemeenten en verkoopt geen contracten direct aan inwoners voor het wassen van containers. Als u uw containers wilt laten wassen, sluit dan een contract af met een professioneel bedrijf en zorg dat u de referenties natrekt op bijvoorbeeld het internet.