Netwerkbeheerder Stedin organiseert dinsdagavond 13 december een informatiebijeenkomst over werkzaamheden die zij uit gaan voeren aan de Baanhoekweg in Dordrecht.

Het gaat om het kappen van een bomenrij van 45 Italiaanse populieren aan de Baanhoekweg vanaf de kruising met de Adjudant H.P. Kosterstraat. De boomwortels dreigen de ondergrondse hoogspanningskabels te beschadigen. Hierdoor ontstaat een risico voor het leveren van stroom aan Dordrecht en regiogemeenten.

De informatiebijeenkomst is dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur in de Moestuinzaal van Villa Augustus, Oranjelaan 7. De gemeente werkt aan een voorstel voor het terug planten van groen. Uitgangspunt hierbij is dat de Baanhoekweg een natuurlijke inrichting krijgt als toegangsweg naar de Biesbosch. Medewerkers van de gemeente Dordrecht zijn bij de informatiebijeenkomst aanwezig om het voorstel toe te lichten en hierover in gesprek te gaan met bezoekers.

De problemen met de boomwortels kwamen eind 2015 aan het licht tijdens een inspectie van Stedin. Er zijn toen drie bomen meteen gekapt. In 2016 heeft Stedin de bomen weer onderzocht en geconstateerd dat het beter is de bomen weg te halen.