Beeld: ontwerp Schmidt Hammer Lassen

Het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen heeft de prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht gewonnen. Dat is woensdag 8 april bekend gemaakt door het college van de gemeente Dordrecht.

Vier architectenbureaus maakten een plan voor het nieuwe Huis van Stad en Regio. De onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van prof. ir Jo Coenen, wees het plan van Schmidt Hammer Lassen unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. Voorgesteld wordt een elegant, prismavormig gebouw met veel glas en een intiem parkje aan de westzijde. De jury heeft de opvattingen van inwoners van Dordrecht over de ontwerpen, die behalve waardevol ook zeer divers waren, meegenomen in de beoordeling van de plannen.

De gemeente Dordrecht heeft de intentie het winnende ontwerp te realiseren in de context van de grotere gebiedsontwikkeling en de winnaar van de prijsvraag in het hele proces te betrekken. Ook het college van de gemeente Dordrecht is enthousiast over het winnende ontwerp. “Wij zijn allereerst dankbaar dat de vakjury alle input uit de stad en de ambities en de randvoorwaarden voor de toekomstige Spuiboulevard heeft kunnen meenemen in de beoordeling van de ontwerpen. Dat is een zeer grote opgave. Wij hebben het volste vertrouwen in het winnende ontwerp. Dat de exploitatiekosten lager zullen zijn dan in het geval van renovatie van het huidige stadskantoor is ook erg mooi meegenomen. Dit gebouw gaat een stimulans geven aan de stad als katalysator voor de gebiedsontwikkeling van de Spuiboulevard. Een ontwikkeling die gaat leiden tot een verbeterde aansluiting van de schil op de historische binnenstad en die een impuls geeft voor een aantrekkelijke stedelijke kantorenlocatie rondom het stationsgebied”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Dordrecht schreef de prijsvraag uit omdat het huidige stadskantoor verouderd is en vanaf 2023 niet meer aan de minimale wettelijke eisen voor kantoren voldoet. Het nieuwe kantoor gaat een deel van de ambtelijke organisaties van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden huisvesten, samen met Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.