Aannemer Ploegam is afgelopen week in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het groot onderhoud aan Natuureiland Sophiapolder. De werkzaamheden zijn in april 2021 gereed.

Op dit moment is de dijk aan de oostzijde uitgehold door water en zijn de geulen dichtgeslibd. Hierdoor is ter plekke te weinig ontwikkeling van groen. Rijkswaterstaat pakt dit aan voor een beter leefgebied voor flora en fauna en een mooier wandelgebied voor de recreant op het natuureiland. Rijkswaterstaat doet dit in nauwe samenspraak met beheerder Zuid-Hollands Landschap.

De eerste maatregel is het herstellen van de kade aan de kant van de rivier Noord zodat deze bestand is tegen de getijdenwerking van de Noord en zodat de plantengroei aan de waterrand zich kan ontwikkelen. Hier wordt een erosiebestendige rietzone aangebracht die bestand is tegen de getijdenwerking. De tweede maatregel is het verbeteren van de in- en uitstroom van water in het gebied door het ontgraven en weer op diepte brengen van de geulen en de kreken.

Het natuureiland Sophiapolder is een uniek zoetwatergetijdegebied, waar rivier en getij vrij spel hebben. Veel verschillende soorten vogels gebruiken het gebied als broedplek of om tijdens de trek voedsel te zoeken in het slik. De begroeide dijken bieden jaarlijks plek aan vele honderden paren broedvogels. Waaronder de bergeend, cetti’s, kluut en kokmeeuw. Tijdens de vogeltrek komt een grote verscheidenheid aan vogels langs in de polder om te eten. Dit verschilt van de kleine bonte strandloper tot aan roofvogels zoals de visarend. En heel af en toe komt zelfs de bever even op bezoek.

Met de versterking van de buitendijk, en het op diepte houden van de watergeulen, kan deze robuuste natuur weer zijn eigen gang gaan. Tijdens de werkzaamheden is het eiland tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers. Op dit moment is de voetveer naar het natuureiland uit de vaart vanwege coronamaatregelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.