De regels rondom vreugdevuren die tijdens de jaarwisseling plaatsvinden, zijn gewijzigd. Dit heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht op 27 september 2016 besloten. Vanaf dit jaar zijn maximaal drie vreugdevuren toegestaan. Buurtbewoners kunnen bij de gemeente Dordrecht toestemming aanvragen voor een vreugdevuur. Aanmelden gaat volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

De gemeente doet van tevoren een toetsing op onder andere veiligheid voordat zij toestemming verleent. Na drie goedgekeurde aanvragen, neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. De gemeente zorgt voor de ontheffing en het opbouwen en het opruimen van de vreugdevuren. De verandering van de beleidsregel heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen of bezwaren binnengekomen.

Een vreugdevuur wordt alleen tijdens de jaarwisseling op 31 december ontstoken in de wijk, gebeurt veilig, is voor een grote groep van minimaal 10 mensen, is op open terrein in de openbare ruimte en is maximaal 2,5 meter bij 2,5 meter bij 5 meter hoog.

Tot en met 15 november 2016 kunnen buurtbewoners een vreugdevuur aanvragen. Dat kan door een mail te sturen naar vreugdevuur@dordrecht.nl of door te bellen met de Wijklijn: telefoonnummer 14 078. Elk jaar start de gemeente opnieuw een aanmeldprocedure op. Aanmelden gaat volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Na drie goedgekeurde aanvragen neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen meer in behandeling.