Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt oplossingen voor betere doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit heet de MIRT-Verkenning. De eerste fase van het onderzoek van deze verkenning is klaar. Er zijn 3 oplossingsrichtingen die verder worden uitgewerkt in de volgende fase van het project. Op 16 oktober is voor het vervolgproces een zienswijzetraject gestart.

De 3 oplossingsrichtingen staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Ze gaan over het aanpassen van de A15 of over het beter gebruik maken van de capaciteit van de weg. Er is ook gekeken naar slimme oplossingen en mobiliteitsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het instellen van een dynamisch inhaalverbod of het inrichten van carpoollocaties bij toe- en afritten. Daarnaast staat in de notitie beschreven hoe het ministerie de gevolgen van de 3 oplossingsrichtingen onderzoekt op effecten op bijvoorbeeld het milieu, het verkeer en de omgeving. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 26 november een zienswijze indienen op de notitie.

Alle documenten zijn tot en met donderdag 26 november digitaal in te zien via www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem of op het Stadskantoor in Dordrecht, het Stadhuis in Gorinchem, het gemeentekantoor in Sliedrecht, het gemeentehuis in Hardinxveld-Giessendam en bij het Ministerie van IenW aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Voor het inzien van de documenten op locatie is een afspraak nodig.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.