Nationaal Deltacommissaris Wim Kuijken heeft op maandag 14 november het eindrapport van het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in ontvangst genomen. Dit deed hij in een regionale bijeenkomst van het Deltaprogramma, die speciaal voor deze gelegenheid plaatsvond in het Raadhuis van de gemeente Sliedrecht. Het eindrapport werd overhandigd door gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en de burgemeesters Bram van Hemmen en Dirk van der Borg.

In het MIRT-onderzoek is gezocht naar mogelijkheden om dijkversterkingen slim te combineren met bijvoorbeeld natuurontwikkeling, bedrijfsuitbreiding, recreatiemogelijkheden of verbetering van de infrastructuur.

Naast het eindrapport kreeg de Deltacommissaris een speciale uitrolbare poster met daarop een weergave van het bijzondere dijklint in de regio. Bram van Hemmen roemde de samenwerking tussen alle partijen in het gebied: “Iedere partij heeft zijn eigen belang, maar samen zijn we op zoek gegaan naar het gemeenschappelijke belang. Iedereen wil immers ook in de toekomst droge voeten houden. Het is nu tijd om de onderzoeksresultaten verder uit te werken in concrete ideeën. Daarbij is deze samenwerking zo goed bevallen, dat we nu werken aan een plan voor de komende jaren.”
Adri Bom-Lemstra: “Bij het onderzoek is de kracht van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden altijd het uitgangspunt geweest. Het landschap, de economie en de mensen die er wonen. Dat vind ik er zo sterk aan. Dit smaakt naar meer.”

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak zijn complimenten uit voor het onderzoeksresultaat en de samenwerking in het gebied: “Ik vind dit een goed voorbeeld van hoe je als regio kunt voorbereiden op de toekomst. Ik geef hier graag een vervolg aan binnen het Deltaprogramma. Mijn advies is om inwoners en bedrijven vroegtijdig te blijven betrekken bij het vinden van goede oplossingen.”