Mogelijk zijn er persoonlijke gegevens van inwoners uit Alblasserdam gestolen. Het zou hierbij gaan om burgerservicenummers, achternamen en initialen, adressen en geboortedatums. In het geval van bedrijven gaat het om de kvk- en RSIN-nummers.

Bij een leverancier van SVHW, die werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken, is een laptop van een medewerker gestolen. Op de laptop stonden mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van gemeenten die aangesloten zijn bij SVHW. Het gaat in totaal om 21 gemeenten, uit de Drechtsteden gaat het alleen om de gemeente Alblasserdam. Buurgemeente Molenwaard is ook aangesloten bij SVHW.

Het is niet zeker of de gegevens op de laptop stonden. Er is geen back-up van de laptop, waardoor niet gecontroleerd kan worden of de persoonlijke gegevens op de laptop stonden. SVHW kan niet uitsluiten dat onbevoegden de gegevens op de laptop kunnen raadplegen of dat de gegevens zijn vernietigd. Daarom heeft SVHW aangifte van een datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

SVHW benadrukt dat er geen financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat deze gegevens op de laptop stonden.