De onderhandelingen van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland over een nieuw akkoord voor 2019 – 2023 zijn van start gegaan. Namens de partijen zitten Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA) met elkaar om tafel.

De informateurs gaven eerder het advies voor deze 5 partijen combinatie. Volgens de informateurs deed hun advies het meeste recht aan de verkiezingsuitslagen, binnen de overgebleven alternatieven. Forum voor Democratie is hiermee buitenspel gezet, de partij werd bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij in Zuid-Holland. De partijen hebben het advies overgenomen en zijn gestart met onderhandelingen voor de vorming van een provinciebestuur.

De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld. “De partijen voeren goede gesprekken met elkaar. Er moet nog veel werk verricht worden. Ik proef enthousiasme en ambitie om samen tot een mooi akkoord te komen”, aldus Hermans. Het streven is dat het akkoord en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten na de zomervakantie gepresenteerd kunnen worden.

De partijen betrekken bij het uitwerken van hun plannen, nu en in de toekomst, graag inwoners en partners. Suggesties en wensen voor Zuid-Holland kunnen daarom gemaild worden naar formatiezuidholland@pzh.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter