De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per 1 december de geldende noodverordening ingetrokken voor de regio Zuid-Holland Zuid. Sinds maart was er een noodverordening van kracht om regionaal invulling te geven aan de coronamaatregelen. Door de noodverordening konden Handhaving en Politie ook handhaven op de coronamaatregelen. Sinds maart zijn er meer dan 10 versies van de noodverordening geweest, steeds aangepast op landelijke- en regionale maatregelen.

Met ingang van 1 december treedt landelijk de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking, deze wet vervangt de noodverordening. Hierdoor is een regionale noodverordening niet meer nodig en wordt deze door de Veiligheidsregio ingetrokken.

“Op 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden en deze democratisch te verankeren. In de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (een invulling van de Twm) zijn de maatregelen overgenomen, zoals de maximale groepsgrootte en het houden van 1,5meter afstand, die eerder in regionale noodverordeningen werden vastgelegd.”, zo legt de Veiligheidsregio uit. Met de intrekking van de noodverordening komen ook alle op de noodverordening gebaseerde besluiten, zoals aanwijsbesluiten om gebieden in verband met drukte snel af te kunnen sluiten, te vervallen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.