De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per woensdagavond 4 november 22.00 uur opnieuw een nieuwe noodverordening ingesteld. De nieuwe noodverordening vervangt de versie van 15 oktober en geeft regionaal invulling aan de landelijk aangescherpte coronamaatregelen.

De noodverordening is nodig om de maatregelen ook te kunnen handhaven. “De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.”, zo legt de Veiligheidsregio uit.

“De komende twee weken volgen er extra maatregelen om de druk op de zorg te verminderen. In onze regio is het aantal positief geteste inwoners nog erg hoog. Om een volledige regionale lockdown te voorkomen: houd je dus strikt aan deze maatregelen!”, aldus Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio en tevens burgemeester van Dordrecht.

De nieuwe noodverordening is in ieder geval van kracht tot 18 november 22.00 uur, tot dan zijn de landelijk extra aangescherpte regels van kracht. Omdat het risiconiveau in de regio Zuid-Holland Zuid ‘zeer ernstig’ is, bestaat de kans dat er regionaal extra maatregelen moeten worden genomen. Een overzicht van alle coronamaatregelen is te vinden op de website van de Veiligheidsregio.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.