De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van een collectief warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht. De gemeente doet het onderzoek met HVC, zorgorganisatie De Blije Borgh en woningcorporaties Rhiant, Trivire en Woonkracht10. De partijen hebben hiervoor een intentieverklaring getekend.

Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid van een warmtenet voor de sociale huurwoningen van Riant, Trivire en Woonkracht10 en zorgorganisatie de De Blije Borgh. Eind 2020 moet duidelijk zijn of een warmtenet haalbaar is of niet.

Wethouder Ralph Lafleur: “Dit is een belangrijke stap om woningen en gebouwen van Hendrik-Ido-Ambacht aardgasvrij te maken. Wij zien dit als een startmotor voor een groter warmtenet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, waarbij er mogelijkheden ontstaan voor particuliere woningeigenaren om ook aan te sluiten.”

De partijen hebben met deze intentieovereenkomst afgesproken samen te gaan werken aan een warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte of energie uit oppervlaktewater. De opgewekte warmte kan gebruikt worden voor verwarming van woningen, bedrijven en kraanwater. Een belangrijke voorwaarde is dat een vergelijkbaar gebruikscomfort, veiligheid en leveringszekerheid wordt geboden als bij gasgestookte installaties.

De corporaties hebben de landelijke en regionale ambities voor het verduurzamen van woningen hoog op de agenda staan. Rhiant, Woonkracht10 en Trivire houden rekening met de portemonnee van de huurder. Dit doen ze door te kijken naar de totale woonlasten en niet alleen naar de huurlasten. Door het verduurzamen van de woningen dalen de energielasten flink. Hierdoor worden de totale woonlasten beheersbaar, waardoor het wonen in de Drechtsteden betaalbaar blijft. Daarnaast betekent werken aan een duurzamere woningvoorraad ook meer wooncomfort voor huurders.

Nederland wil 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Veel provincies en gemeenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen hierop. Zo ook de regio Drechtsteden waar begin 2018 de samenwerkingsovereenkomst ‘Drechtsteden Energieneutraal 2050’ door bijna dertig partijen is ondertekend, waaronder de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, HVC en de woningcorporaties. Alle partijen leveren hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2050 energieneutraal is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter