Foto: Google Earth

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per vrijdagavond 6 november opnieuw een nieuwe noodverordening ingesteld. Deze nieuwe verordening vervangt de versie die sinds woensdagavond 4 november 22.00 uur van kracht was, in die noodverordening waren de landelijk aangescherpte coronamaatregelen opgenomen. Echter werden die landelijke regels na een debat in de Tweede Kamer iets aangepast.

De aanpassingen zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening die vrijdagavond werd ingesteld. In de noodverordening is onder andere aangepast dat bibliotheken toch open mogen zijn, mits deze een afhaalfunctie hebben of open zijn voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding. Tevens mogen buurt-, dorpshuizen en wijkcentra open voor activiteiten waar op afspraken gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvindt

De noodverordening is nodig om de maatregelen ook te kunnen handhaven. “De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.”, zo legt de Veiligheidsregio uit.

De nieuwe noodverordening is in ieder geval van kracht tot 18 november 22.00 uur, tot dan zijn de landelijk extra aangescherpte regels van kracht. Omdat het risiconiveau in de regio Zuid-Holland Zuid ‘zeer ernstig’ is, bestaat de kans dat er regionaal extra maatregelen moeten worden genomen. Een overzicht van alle coronamaatregelen is te vinden op de website van de Veiligheidsregio.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.