Foto: OranjeComité Papendrecht

Het voltallige OranjeComité Papendrecht heeft haar werkzaamheden gestaakt. Dit heeft het Comité al kort voor Koningsdag 2016 meegedeeld aan het toenmalige College. Dit is niet eerder naar buiten gebracht om de gemeente in staat te stellen zich in rust te beraden op een eventuele andere invulling van de organisatie.

Na bijna acht jaar in vrijwel de zelfde samenstelling te hebben gefunctioneerd, is het OranjeComité tot de conclusie gekomen dat met de huidige regelgeving en vergunningsproblematiek het organiseren van een groots opgezette Koningsdag een te zware verantwoordelijkheid is. De voorzitter en vice-voorzitter hadden al in 2015 te kennen gegeven dat zij in 2016 hun functie zouden neerleggen. Dat betekent overigens ook dat er een nieuwe dirigent moet worden gezocht voor de traditionele aubade.

De leden van het Comité betreuren dat zij dit besluit hebben moeten nemen, maar benadrukken tegelijkertijd dat zij wel altijd de waardering hebben gevoeld van de Gemeenteraad en het College. Het besluit is dan ook in goede harmonie genomen. Het College heeft aangegeven begrip te hebben voor dit besluit. Momenteel wordt er door de gemeente gewerkt aan een evenementenbeleid dat in de toekomst vrijwilligers én gemeente houvast zal geven bij het organiseren van activiteiten.

Overigens hebben enkele leden van het Comité aangegeven wel de organisatie van de herdenking op 4 mei te willen blijven uitvoeren. Het gehele OranjeComité kijkt met groot genoegen terug op de prachtige feesten en de stijlvolle herdenkingen die zij in de afgelopen jaren heeft mogen organiseren, mede ook dankzij de genereuze financiële ondersteuning vanuit de gemeente.