Foto: Google Streetview

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft bewoners van de West-Kinderdijk in Alblasserdam deze week per brief gevraagd om medewerking te verlenen aan een bodemonderzoek dat begin 2017 wordt uitgevoerd. De dienst wil in een aantal tuinen enkele boringen laten uitvoeren om zo er achter te komen wat de mate van verontreiniging is met lood langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam en Molenstraat in Kinderdijk.

Afgelopen jaar kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een onderzoek waarin staat dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar die in aanraking komen met door lood verontreinigde grond, meer lood in het lichaam opnemen dan tot dan werd aangenomen. Dat kan invloed hebben op hun leervermogen. Dat onderzoek was de aanleiding om het bodemonderzoek te gaan uitvoeren.

De boringen worden met de hand uitgevoerd en de tuinen worden in oorspronkelijke staat terug gebracht. Uit de bewoners die hun tuin beschikbaar stellen wordt een selectie gemaakt voor een representatief onderzoek. Met de geselecteerde bewoners maakt het adviesbureau een afspraak om de planning en het onderzoek te bespreken.

Alblasserdammers die een brief hebben ontvangen, kunnen zich voor het onderzoek aanmelden tot 31 januari 2017. De gebruiksadviezen die de GGD heeft gegeven medio 2016 blijven uiteraard van kracht.