De gemeente Papendrecht heeft de website Onderwijs en Arbeidsmarkt gelanceerd. Een website waarmee duidelijk in kaart wordt gebracht hoe de gemeente het speerpunt Onderwijs en arbeidsmarkt 2014-2018 tot uitvoering brengt. Zo vindt u er informatie over succesvolle samenwerkingsvormen tussen bedrijven, scholen en de gemeente en kunt u meer lezen over de activiteiten en initiatieven die hieruit voortvloeien. Ook vindt u op de website het rijke aanbod aan onderwijsmogelijkheden in Papendrecht.

Joke Reuwer, wethouder onderwijs: ‘Papendrecht heeft grote bedrijven op het gebied van techniek, lucht- en scheepvaart, die wereldwijd actief zijn en een sterke positie hebben op de markt. Om deze positie te behouden en te versterken is het voor deze bedrijven belangrijk om oog te hebben voor de medewerkers van de toekomst en dus de samenwerking op te zoeken met scholen en de gemeente. Al een aantal jaar komen hier verschillende initiatieven en activiteiten uit voort die goed zijn voor de toekomst van Papendrecht, de regio, onze kinderen en natuurlijk de bedrijven’.

Het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid heeft als doel goed onderwijs in onze regio te behouden en te versterken. Ook wordt het onderwijsprogramma beter afgestemd op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Daarnaast wil de gemeente zorgdragen voor voldoende instroom bij opleidingen en beroepen waar de komende jaren een groeiende vraag ontstaat naar arbeidskrachten. De website is te bezoeken via www.papendrecht.nl/onderwijs-en-arbeidsmarkt