Foto: Richard van Hoek

Burgemeester De Bruin heeft donderdagmiddag 22 september in het bijzijn van de initiatiefnemers van de WhatsApp-groepen Veilig Papendrecht, de politie, BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en bewoners de eerste WhatsApp-buurtpreventieborden in Papendrecht onthuld. De borden werden gepresenteerd op de Platanenlaan in Papendrecht.

De onthulling van de borden valt samen met de start van het Donkere Dagen Offensief. In de wintermaanden, tijdens de donkere dagen, slaan criminelen vaker hun slag. Daarom slaan gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de bewoners de handen ineen met een gezamenlijke aanpak, waaronder het Donkere Dagen Offensief. Jaarlijks levert de politie in de periode tussen oktober en april extra inzet. Inwoners worden erop gewezen welke maatregelen zij kunnen nemen om (de kans op) woninginbraken te verkleinen en het onderlinge contact en betrokkenheid tussen buurtbewoners te vergroten. Het uiteindelijke doel is dat mede hierdoor het aantal woninginbraken verder daalt.

Onderdeel van de aanpak is het plaatsen van WhatsApp-buurtpreventie borden in iedere wijk. Met de borden wordt aangegeven dat in Papendrecht gebruik wordt gemaakt van WhatsApp-groepen en dat er sprake is van buurtpreventie: in Papendrecht waarschuwen inwoners elkaar bij verdachte situaties. In Papendrecht zijn twee WhatsApp-groepen die zeer succesvol zijn. Meer dan 1500 mensen nemen binnen deze gemeente deel aan dit bewonersinitiatief. In de wijk Molenvliet loopt al jaren het buurtpreventieteam Stellingmolen. Leden van dit team zetten zich ook in als zakkenrollerspreventieteam en zijn dan met name in de winkelcentra actief. Dit Donkere Dagen Offensief zal ook gebruikt worden om meer leden voor het buurtpreventieteam te werven. Wie meer wil weten over de WhatsApp-groepen Veilig Papendrecht of zich bij de groepen wil aanmelden, kan voor meer informatie terecht op www.facebook.com/veiligpapendrecht