Elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht de tarieven voor parkeergarages opnieuw vast. Voor de parkeertarieven op straat doet de gemeenteraad dat. De parkeertarieven worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Dit jaar bedraagt die inflatie 0,6% (CPI-index februari 2016).

De kortparkeertarieven in gemeentelijke parkeergarages veranderen niet. Het toepassen van de inflatiecorrectie zou leiden tot een verhoging van de tarieven van parkeergarage Sportboulevard, maar eerder is besloten de parkeertarieven op het Gezondheidspark niet te verhogen. De kortparkeertarieven blijven in alle garages in 2017 dus gelijk aan 2016.

De abonnementstarieven stijgen mee met de inflatie van 0,6%. Het tarief voor een abonnement om te parkeren in parkeergarage Veemarkt wordt aangepast. Dat gebeurt op basis van de ligging van de parkeergarage ten opzichte van het centrum en andere parkeergarages. De kortparkeertarieven voor de parkeergarages Spuihaven, Veemarkt en Achterom verschillen. Hoe dichter bij het centrum de garage ligt, hoe hoger de tarieven worden.

De tarieven voor kortparkeren op straat blijven gelijk. De tarieven voor parkeervergunningen stijgen mee met de inflatie van 0,6%. Voor een eerste bewonersvergunning betekent dat een stijging met €0,30.

Als iemand niet of onvoldoende parkeergeld heeft betaald, riskeert die persoon een boete. Het Rijk heeft op 31 augustus 2016 het wettelijk maximumbedrag voor zo’n naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) vastgesteld op € 61,-. Het college stelt de raad voor dit tarief per 1 januari 2017 over te nemen.

De gemeenteraad moet de tarieven voor parkeren op straat voor 2017 vaststellen. Zij spreken hier eind dit jaar over.