Foto: Google Streetview

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht wil het openbaar groen in Sliedrecht op een hoger niveau brengen. Daarom stelt het college voor hier 50.000 euro per jaar extra aan te besteden. In 2017 en 2018 komt daar nog 50.000 euro bovenop. Dat staat in een raadsvoorstel dat het college aan de gemeenteraad voorlegt.

De gemeenteraad vroeg in juni aan het college om te komen met een voorstel om het openbaar groen in Sliedrecht naar een hoger niveau te tillen. Wethouder Aldrik Dijkstra (openbare ruimte): “De raad constateerde terecht dat het onderhoud op sommige plekken niet het gewenste niveau heeft. Het college heeft nu op een rijtje gezet waar in Sliedrecht we het groen kunnen verfraaien. Het is nu aan de raad om dat te beoordelen en het nodige geld daarvoor beschikbaar te stellen.”

Het plan is om op een aantal zichtlocaties, verblijfsgebieden en toegangswegen het groen een impuls te geven. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van grasbermen langs de hoofdwegen voor bermen met vaste planten en siergrassen. Ook verfraaiing van het gras met bloembollen staat op de planning. Verder worden de zogeheten ’twee meter stroken’ op de Rivierdijk (tussen de woningen en het voetpad) opnieuw ingericht. Ten slotte komen er meer middelen beschikbaar om binnen projecten het openbaar groen te verbeteren, krijgt het groen op de Nijverwaard een impuls en worden verschillende stenen en klinkers onderhoudsvriendelijker gemaakt.

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 15 november.