Foto: Waterschap Rivierenland

Op maandag 21 november staat Waterschap Rivierenland op de weekmarkt in Alblasserdam met een blauwe caravan. De medewerkers van het waterschap gaan daarin graag met u het gesprek aan over wateroverlast.

Afgelopen jaar is er in diverse gemeenten flinke wateroverlast geweest door de piekbuien. Heeft u wel eens hinder van water in uw tuin, huis of toebehoren als gevolg van een hevige piekbui? En neemt u al maatregelen om eventuele wateroverlast te beperken ? Het waterschap gaat daarover graag in gesprek met inwoners van Alblasserdam.

Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds extremere piekbuien. Samen met diverse gemeenten kijkt het waterschap welke maatregelen te nemen zijn om de gevolgen van hevige piekbuien te beperken. En het watersysteem meer klimaatbestendig te maken, zodat eventuele wateroverlast beperkt wordt.